Kính gửi/To: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Giặt là Tokyo trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá Dịch vụ Giặt khô là hơi cao cấp, Giặt là Gia đình, như sau:

BÁO GIÁ DỊCH VỤ GIẶT LÀ GIA ĐÌNH

STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐV Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước Giặt Khô Là Hơi
1 Áo Vest Chiếc 75 000 65 000
2  Áo Vest – Trẻ em Chiếc 65 000 55 000
3  Áo Ghi le Chiếc 45 000 35 000
4  Áo Ghi le – Da Chiếc 60 000 45 000
5  Áo Ghi le –  Trần bông Chiếc 65 000 30 000
6  Áo Ghi le –  Lông vũ Chiếc 40 000 65 000
7  Áo da ngắn bo gấu Chiếc 110 000
8  Áo da dài ngang hông Chiếc 130 000
9  Áo da măng tô Chiếc 170 000
10  Áo da  – Trẻ em Chiếc 90 000
11  Áo da lộn ngắn bo gấu Chiếc 110 000
12  Áo da lộn dài ngang hông Chiếc 130 000
13  Áo da lộn măng tô Chiếc 170 000
14  Áo khoác lông vũ ngắn Chiếc 75 000
15  Áo khoác lông vũ dài Chiếc 85 – 95 000
16  Áo khoác lông vũ măng tô Chiếc 105 – 120 000
17  Áo khoác mỏng (1 lớp): dạ, nhung, len, nỉ,bò, gió Chiếc 55 – 75 000
18  Áo khoác ngắn (dày,bo gấu): dạ, nhung, len, nỉ, bò, gió Chiếc 60 – 75 000
19  Áo khoác dài ngang hông (dày):dạ, nhung, len, nỉ, bò, gió Chiếc 75 – 95 000
20  Áo khoác Măng to: dạ, nhung, len, nỉ, bò, gió Chiếc 95 – 150 000
21  Áo khoác – Trẻ em: dạ, nhung, len, nỉ, bò, lông vũ Chiếc 45 – 65 000
22  Áo len (Ngắn, mỏng) Chiếc  45 – 50 000
23  Áo len dày Chiếc 55 – 65 000
24  Áo len – Trẻ em Chiếc 40 – 50 000
25  Áo phông (dài – Ngắn) Chiếc 35 000 35 – 45 000 30 000
26  Áo sơ mi Chiếc 35 000  45 000 40 000
27  Áo sơ mi – Bò Chiếc 35 000 45 000 40 000
28  Áo sơ mi – Tơ tằm Chiếc 55 000 40 000
29  Áo sơ mi – Y Tế Chiếc 35 000 45 000 30 000
30  Áo lông (lông thường) Chiếc 85 – 180 000 50 000
31  Áo lông cao cấp Chiếc 250 – 350 000 55 000
32  Áo hàng hiệu, cao cấp Chiếc 120 – 350 000
33  Áo giả da Chiếc 55 000
34 Áo hầu thêu gi le Chiếc 75 – 120 000
35 Áo hầu thêu ngắn Chiếc 90 – 120 000
36 Áo hầu thêu tay dài Chiếc 120 – 220 000
37 Áo Tweed Chiếc 75 – 150 000

STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐV Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước Giặt Khô Là Hơi
1  Bộ Vest/Comple Bộ 95 000 85 000
2  Bộ Vest/Comple – Trẻ em Bộ 75 000 60 000
3  Bộ áo dài tân thời Bộ 95 000 80 000
4  Bộ áo dài nhung, cườm Bộ 130 000 110 000
5  Bộ áo dài – chỉ áo Chiếc 75 – 95 000 70 000
6  Bộ áo dài – chỉ quần Chiếc 40 000 30 000
7  Bộ quân phục – Đông Bộ 85 000 75 000
8  Bộ quân phục – Hè Bộ 60 000 70 000 60 000
9  Bộ đồ thể thao gió Bộ 55 000 75 000 60 000
10  Bộ công sở nữ Bộ 55 000 95 000 85 000
11  Bộ đồ ngủ Bộ 45 000 60 000 40 000
12  Bộ đồ nỉ Bộ 50 000 75 000 40 000
13  Bộ hầu trơn Bộ 50 000 95 – 150 000 40 000
14  Bộ váy Tweed đen Bộ 150 000 40 000
15 Bộ đồ thể thao(Nhung,nỉ) Bộ 75 – 85 000 40 000

STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐV Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước Giặt Khô Là Hơi
1 Quần Âu Chiếc 35 000 35 – 45 000 30 000
2 Quần Âu – Tơ tằm Chiếc 45 000 30 000
3 Quần bò Chiếc 35 000 35 – 45 000 30 000
4 Quần da ngắn Chiếc 55 000
5 Quần da dài Chiếc 70 000
6 Quần giả da Chiếc 35 000
7 Quần sooc Chiếc 30 000 35 000 30 000
8 Quần thể thao – Nỉ, gió Chiếc 30 000 40 – 50 000 30 000
9 Quần trẻ em (vải,bò,da,nỉ,gió) Chiếc 25 000 35 000 30 000
10 Quần hàng hiệu, cao cấp Chiếc 80 – 120 000

STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐV Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước Giặt Khô Là Hơi
1 Váy cưới ngắn Chiếc 140 – 180 000
2 Váy cưới dài Chiếc 220 – 280 000
3 Váy cưới size đại Chiếc 280 – 400 000
4 Váy cưới – Trẻ em Chiếc 80 000 50 000
5 Váy đầm trơn Chiếc 70 – 95 000 30 000
6 Váy có trang trí Chiếc 95 – 180 000 40 000
7 Váy nhung, dạ Chiếc 95 – 150 000 40 000
8 Váy dạ hội Chiếc 120 – 320 000 80 000
9 Chân váy ngắn: dạ, vải Chiếc 30 000 40 – 50 000 25 000
10 Chân váy dài: dạ, vải Chiếc 30 000 50 – 65 000 30 000
11 Chân váy – Tơ tằm Chiếc 65 000 25 000
12 Chân váy – Da Chiếc 50 – 65 000
13 Chân váy  – Giả da Chiếc 40 000 30 000
14 Chân váy – Trẻ em: da,dạ,vải,tơ tờm Chiếc 35 000 30 000

STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐV Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước Giặt Khô Là Hơi
1 Vỏ gối Chiếc 5 000 10 000
2 Vỏ gối – trần bông Chiếc 10 000 15 – 20 000
3 Vỏ gối – Tơ tằm Chiếc 20 000
4 Vỏ gối – Thổ cẩm Chiếc 20 000
5 Ruột gối Chiếc 40 – 60 000 80 000
6 Ruột gối – Nhồi lông vũ Chiếc 60 000 80 – 120 000
7 Ruột gối – Ôm (dài) Chiếc 60 – 80 000 120 000
8 Ruột gối – Trẻ em(<30cm*40cm) Chiếc 35 000 70 000
9 Vỏ chăn, chăn hè Chiếc 30 – 50 000 50 000
10 Vỏ chăn – Trần bông Chiếc 50 – 120 000 100 – 200 000
11 Vỏ chăn – Tơ tằm,Thổ cẩm Chiếc 120 – 240 000
12 Vỏ chăn – Loại mỏng 1 lớp Chiếc 30 000
13 Ga giường Chiếc 30 -60 000 60 – 140 000
14 Ga giường – Tơ tằm Chiếc 120 – 240 000
15 Ga giường – chùm Chiếc 40 – 50 000 70 – 90 000
16 Ga giường – Trần bông Chiếc 50 – 120 000 120 – 240 000
17 Vỏ đệm Kg 45 000 70 000
18 Vỏ đệm – Trần bông Kg >50 000 >55 000
19 Chăn bông(Ruột chăn)< 3kg Chiếc 70 – 110 000 120 – 250 000
20 Chăn bông(Ruột Chăn)> 3kg Chiếc 110 – 150 000 250 – 320 000
21 Chăn – Nhồi lông vũ Chiếc > 100 000 220 – 350 000
22 Chăn – Trần bông tơ tằm Chiếc 220 – 350 000
23 Chăn len Chiếc 70 – 150 000
24 Chăn lông cừu – Nhỏ,trẻ em Chiếc 60 – 70 000 120 000
25 Chăn lông cừu – Vừa  Chiếc 80 – 110 000 >140 000
26 Chăn lông cừu – To  Chiếc 110 – 150 000 >200 000
27 Rèm các loại (vải, cao su, nhung…) KG 40 000 70 000
28 Rèm lót, rèm voan Chiếc 60 – 120 000 100 – 200 000
29 Thảm các loại Kg 45 000 75 000
30 Đệm, nệm Topper Kg 50 000 70 000
31 Đệm ghế – Nhỏ, ngắn, mỏng Chiếc 40 000
32 Đệm ghế – To, dày, dài Chiếc 50 000 55 000
33 Vỏ ghế – Nhỏ, ngắn, mỏng Chiếc 25 000 50 000
34 Vỏ ghế – dài,dày Chiếc 35 000 55 000
35 Vỏ ghế – Da Chiếc 70 000

STT Tên hàng hóa dịch vụ ĐV Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước Giặt Khô Là Hơi
1 Tất Đôi 10 000 20 000
2 Áo Lót – Quần Lót Chiếc 20 000
3 Cà Vạt Chiếc 25 000
4 Găng tay Đôi 30 000
5 Găng tay – Da Đôi 40 000
6 Mũ – Vải, dạ, len Chiếc 30 000 40 000
7 Mũ – Da Chiếc 40 000
8 Túi, balo Chiếc 55 000 65 000
9 Túi, balo – Da Chiếc 80 000
10 Vali Chiếc 150 000 200 000
11 Khăn thời trang: Lụa,len,thổ cẩm Chiếc 40 000
12 Khăn tắm Chiếc 15 000
13 Khăn mặt Chiếc 5 000
14 Khăn mùi xoa Chiếc 5 000
15 Khăn tắm biển Chiếc 30 000
16 Khăn trải bàn Chiếc 25 000
17 Giày thể thao Chiếc 70 – 95 000
18 Giày da Chiếc 120 000
19 Giày – Trẻ em Chiếc 55 – 70 000
20 Boot/ Giày cao cổ Chiếc 120 000
21 Gấu bông (<30cm) Chiếc 30- 40 000 50 – 70 000
22 Gấu bông (từ 30cm – 60cm) Chiếc 40 – 70 000 > 80 000
23 Gấu bông (>60cm) Chiếc > 80 000 > 120 000
24 Tẩy vết bẩn, tẩy trắng Chiếc  > 40 000
25 Quần áo giặt sấy <10kg KG 30 000
26 Quần áo giặt sấy >10kg KG 25 000

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Ngoài mức phí trên Khách hàng không phải thanh toán thêm bất cứ khoản phí nào khác.
 • Miễn phí ship 1 chiều với tất cả các đơn hàng trên 200.000 đồng(hoặc trên 300.000 đồng) tùy theo quận.
 • Miễn ship 2 chiều với đơn hàng trên 1.000.000 đồng.
 • Tặng Voucher giảm giá 10% cho lần giặt tiếp theo.

Quý khách hàng đang cần chăm sóc đặc biệt cho những chiếc quần áo và đồ vải giá trị trong gia đình? Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo Hotline 0366882225 (Zalo, SMS) hoặc 0988462662 (Zalo, SMS) để đặt dịch vụ.

Giặt là Tokyo cung cấp da dạng các dịch vụ:

–>Tìm hiểu thêm:

–> Mẹo giặt là tại nhà:

Khu vực phục vụ:

Giặt là Tokyo cung cấp dịch vụ giặt là, giặt khô là hơi, giặt sấy lấy ngay sau 3 – 6 tiếng giao nhận tận nơi đến hầu hết các phường, quận trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm:

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Giặt là Tokyo:

 • Store: Giặt là Tokyo
 • Hotline 1: 0366882225
 • Hotline 2: 0988462662
 • Hotline 3: 0968059981
 • Fanpage : Giặt là Tokyo
 • Webiste: https://giatlatokyo.com/
 • Email: giatlatokyo@gmail.com
 • Thời gian làm việc: 7h00-21h00, từ thứ 2 đến chủ nhật.
 • Địa chỉ: Số 105 phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Trân Trọng!